Mindre aktivitet hot mot Svenska kyrkan

Allt färre väljer att gifta sig, döpa sig och konfirmera sina barn i Svenska kyrkan.
Även i Växjö stift syns en klar minskning och däremed ett minskat intresse för kyrkliga aktiviteter. Om detta fortsätter kan det vara ett hot mot Svenska kyrkan, menar domprost Johan Unger vid Växjö stift.

Allt färre väljer att släppa in kyrkan i sitt liv. De senaste åren har deltagandet i dop, komfirmation och vigsel i kyrkan stadigt minskat i Växjö Stift.

I de delar av Jönköpings län som tillhör Växjö stift ökade dock dopen under 2003 jämfört med tre år tidigare. Däremot har antalet konfirmander stadigt minskat under samma period.

När det gäller vigslarna har också de minskat med mer än fyra procentenheter i Jönköpings län. I stiftet som helhet har alltså alla de tre nämda kyrliga aktiviteterna minskat. Och det här är allvarligt menar domprost Johan Unger.

- Särskilt oroande är det med dop och konfirmation. Är man inte döpt och visar lojalitet när man är konfirmand så har vi ingen anledning att tro att de vill vara medlemmar som betalar medlemsavgift. På sikt kan det vara en ekonomisk katastrof, säger Unger.

Men Johan Unger är inte förvånad över att situationen är som den är. Utan tror att minskningen framförallt sker inom den grupp medlemmar i kyrkan som inte är troende.