Svårare få underhåll utbetalat med EU-regler

Försäkringskassan betalar inte längre ut underhåll för barn som har en förälder som arbetar utomlands. Det har gjort att det har blivit svårare för många ensamstående föräldrar att få ut underhållspengarna.

När två föräldrar separerar i Sverige, så har den personen som behåller barnen rätt till att få underhåll från den andre föräldern.

Är det så att den personen inte kan betala så har det tidigare varit så att Försäkringskassan går in och betalar underhållet.

Men med gällande EU-regler är det så att om den förälder som är betalningskyldig arbetar i ett annat EU land, då blir det stopp för Försäkringskassans utbetalningar.

Det är en dom från EG-domstolen som står bakom svenska föräkringskassan agerande. Enligt den här domen måste vårdnadstagaren själv söka underhållspengarna från myndigheterna i det land där den andre föräldern jobbar.