Byggorder till Peab

Byggföretaget Peab har fått en order på om- och tillbyggnad av en bilhall i Jönköping. Beställare är Sonny Holmgren Invest, som äger Holmgrens bil.

Ordern är värd 100 miljoner kronor. Arbetet påbörjas i december 2004 och beräknas ta 12 månader.