Nässjö

Billigare att bli av med soporna i Nässjö

Från den 1 juli kan Nässjöborna glädja sig åt en sänkt taxa för sophämtningen i kommunen. Taxan sänks med 15 procent, och anledningen är att det blir billigare än vad man trodde att täcka och stänga Boda avfallsanläggning.

De senaste tio åren har det avsatts pengar för att täcka över deponin, och i den fonden fanns vid årsskiftet 31 miljoner. Fonden har bland annat byggts upp med hjälp av hushållens sopavgifter, och eftersom nerläggningen av tippen kostat 25 miljoner i stället, blir det pengar över, som nu kommer hushållen till godo med sänkt pris på sophämtningen.