Habo/Mullsjö

Krympt vindkraftpark planeras

Bolaget O2 har lämnat in en ansökan om att få bygga 19 vindkraftverk i ett område vid Hökensås väster om Vättern.

Området berör både Habo och Mullsjö kommuner. Innan ansökan lämnades in gjordes en miljökonsekvensbeskrivning och det hölls informationsmöten med människor som bor i närheten.

I ett pressmeddelande skriver O2 att de anpassat anläggningen för att minska påverkan på natur- och kulturvärden. Planen var från början 27 vindsnurror, men i ansökan är det nerdraget till 19 stycken.

Länsstyrelsen får nu pröva frågan.