länet

Dålig lönsamhet för landets vindkraft

1:42 min

Vindkraften i landet brottas just nu med dålig lönsamhet och flera små vindkraftsägare har tvingats sälja sina verk.

- Vi ser allvarligt på det. Vi ser en början nu och får vi inte en långsiktighet i detta finns risk för att investeringsviljan avtar, säger Fredrik Lindahl, ordförande för intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening.

En orsak till den sämre lönsamheten är enligt Fredrik Lindahl att elpriset blivit lägre.

En annan orsak är att priset på el-certifikaten, det stöd som de som producerar förnybar el får, också blivit lägre som en följd av den stora vindkraftsutbyggnaden.

Och att det har blivit sämre lönsamhet är något som märks. De mindre ägarna, ofta lantbrukare, är de som drabbas först:

- Det har redan börjat, en del har fått sälja av sin verk när de ser att de inte klarar av att betala kostnaderna.

Han tror dock att branschen kan behöva hjälp från politikerna.

- Vi vill ha en långsiktighet i detta, att politikerna tar upp frågan och diskuterar problemet som kan komma. Det ger ett förtroende i branschen.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se