Doktor på psykreformen

Hans Arvidsson som är verksamhetschef för psykiatrin på länssjukhuset Ryhov la idag fram sin doktorsavhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.

Hans Arvidsson har forskat kring hur det gick med psykiatrireformen, som trädde i kraft 1995.

Han har följt en grupp psykiskt funktionshindrade efter reformen 1995. Enligt hans avhandling är resultatet i linje med vad reformen syftade till.

Det skiljer sig en hel del mot bilden i den allmänna debatten som mest beskriver reformen som ett stort misslyckande.