Sjukvård

Hjärtläkare lämnar Värnamo för Ryhov

Från och med i höst finns ingen hjärtläkare på Värnamo sjukhus, som det ser ut just nu. De två som finns där nu har nämligen fått nya jobb på länssjukhuset Ryhov i Jönköping och slutar i Värnamo efter sommaren.

Enligt Värnamo Nyheter kommer man troligen att lösa hjärtläkarbristen genom att hyra in läkare tillfälligt. Anders Sjögren, som är verksamhetschef för medicinkliniken, säger att det vore önskvärt med fyra hjärtläkare i Värnamo, men att det är brist på kardiologer.