Jönköpings kommun

Grennaskolan granskas vidare

Åtgärderna som skolan vidtagit mot problemen med kamratuppfostran är inte tillräckliga. Därför fortsätter Skolinspektionen att granska Grennaskolans Riksinternat.

I vintras riktade Skolinpektionen hård kritik mot Grenna Riksinternat, bland annat för att man funnit tendenser till kamratuppfostran, pennalism. Det handlade om elever som kränkte varandra, använde förnedrande uttryck, som utsatte varandra för våld och utfrysning. Men skolan kritiserades också för sina hårda regler. Som att den som ertappats med att dricka alkohol riskerade att tvingas sluta. Dessutom konstaterade man att frivilliga drogtester för eleverna inte alls var frivilliga.

Förutom kritiken från Skolinspektionen så har en av händelserna också fått ett rättsligt efterspel. En 18-årig elev har dömts för misshandel av Jönköpings tingsrätt efter att ha slagit en annan elev på Grennaskolan med ett skärp.

Under våren har det pågått ett arbete med att rätta till brister på skolan, men enligt Skolinspektionen har skolan inte gjort tillräckligt. Myndigheten vill fortfarande ha svar på en rad frågor om hur man säkerställer tryggheten för eleverna och studieron. Man vill också veta vad skolan gjort åt sina allt för tuffa internatregler.

Skolinspektionen drar slutsatsen att det är mycket arbete kvar för att få skolan på rätt köl. Därför kommer Skolinspektionen göra ett nytt besök under hösten.

Fotnot: Grennaskolan är en av tre riksinternatskolor i Sverige. De andra två är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket och Lundsbergs skola. Riksinternatskolorna är till för barn och ungdomar som antingen har  föräldrar som jobbar utomlands, som har behov av miljöombyte eller som är från glesbygden och inte kan få tillfredsställande inackordering någon annanstans. (Källa: Wikipedia)