Brobygge påbörjas till våren

Redan i januari väntas byggbolaget Skanska börja bygga bron över Munksjön i centrala Jönköping. Och bron kommer att byggas på ett lite speciellt sätt, förklarar Thomas Dädeby distriktschef för Skanska i Jönköping. Den kommer att byggas på land i etapper och ”skjutas” ut över sjön. Sommaren 2006 beräknas bron vara helt färdig.