EKSJÖ

Kritik mot jourcentralen i Eksjö

Socialstyrelsen riktar nu skarp kritik mot hur jourcentralen i Eksjö fungerar. Bland annat får man kritik för att det saknas en övergripande verksamhetschef vilket är varken effektivt eller säkert för patienterna.

Jourcentralen i Eksjö bemannas av 16 olika vårdcentraler, både privata och offentliga, enligt ett rotationsschema och då är den aktuella vårdcentralens verksamhetschef även ansvarig för jourcentralen.

Men Socialstyrelsen anser att systemet är varken effektivt eller säkert för patienterna och kräver nu att jourcentralen ska säkerställa att det finns en verksamhetschef med ett samlat ledningsansvar.

Jourcentralen i Eksjö får även kritik för att det inte finns någon ansvarig person för anmälningar av så kallade Lex Maria-händelser på jourcentralen.

Under våren 2013 kommer Socialstyrelsen att göra ytterligare en tillsyn av jourcentralen i Eksjö. Man kommer även att granska jourcentralen i Värnamo.