Miljö

Stor sanering på Nässjö sjukhus

1:52 min

I dag tvingas besökare och patienter till Nässjö sjukhus ta bakvägen för att komma in. Orsaken är att landstinget just nu sanerar byggnaderna från det miljöfarliga ämnet PCB på sjukhuset.  

Det är det största pågående saneringsprojektet i länet. 
PCB är en av våra gamla miljösynder som vi använde flitigt i  byggmaterial under 50- och 60-talen, innan man kom underfund med hur farligt det var för miljön. Det finns i större eller mindre mängder i många av våra fastigheter som byggdes under den här perioden.

Långt över tillåtet
När landstinget inventerade sina fastigheter upptäckte man att det fanns omkring 60 kilo PCB, som måste saneras. Den största mängden i Nässjö sjukhus och det handlar om mycket pengar.
- I Nässjö finns 26,7 kg, säger miljöingenjör Marie Leuchovius på landstingsfastigheter. Och det som är tillåtet är endast 0,5 milligram per kg. i Nässjö motsvarar det 190 000 milligram per kg. Så det är väldigt mycket mer än tillåtet.

PCB förbjudet och farligt
PCB är förbjudet att använda sedan 1973 och lagstiftarna har i omgångar tvingats  fatta nya beslut om slutdatum för när alla byggnader ska vara sanerade. Nu gäller att arbetet ska vara klart 2014 eller 2016 beroende på när fastigheten byggdes. Att det verkligen görs är viktigt, menar Niklas Johansson på Naturvårdsverket.
- En del av de här PCB-erna har samma effekter som dioxiner. Det är samma riskbedömningar som görs. Skador kan vara t ex beteendestörningar, reproduktionen och cancer.

Sanering pågår
Det pågår saneringar i många fastigheter runt om i länet. Enbart i Jönköpings kommun finns 32 projekt som anmälts till kommunen.