lantbruk

Ogräset leder till merarbete för bönderna

1:43 min

LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, ansluter sig nu till kritiken mot Trafikverket. Att ogräset vid vägkanterna inte röjs tidigare skapar inte bara en trafikfara. Ogräset letar sig snabbt in på åkrarna också.

– Problemet är att ogräset tenderar att spridas ut på åkermarken där det blir väldigt svårbekämpat. Gråbo, Skräpper och vissa tistelarter är värst, säger Stig Albrektsson som är lantbrukare utanför Borensberg.

Det leder till merarbete och merkostnader för lantbrukare. För när ogräset längs med vägarna inte tas itu med fröar det av sig och sprider sig in på åkrarna, vilket gör att lantbrukarna får bekämpa ogräset med dyrt bekämpningsmedel och i värsta fall också får försvårad eller sämre skörd.

– Om skräppan får ta överhand blir det mer skräppor än gräs, vilket inte är något som är begärligt för betesdjuren, säger Stig Albrektsson.

För att trycka på för en förändring hörde Stig Albrektsson av sig till både Trafikverket och deras entreprenör Svevia. Men något gehör tycker han sig inte ha fått. Nu hoppas Stig på att Lantbrukarnas Riksförbund, LRF ska göra något åt problemet.

– Vi måste titta på det här ur ett samhällsperspektiv. Eftersom vi tydligt har uttalat att vi ska minska den kemiska bekämpningsmedelanvädningen och att en del vill att vi ska öka den ekologiska odlingen. Då tycker jag att man måste fundera på om vi inte ska ta den kostnaden och slå vägkanterna lite tidigare, säger Peter Borring, ordförande för LRF i Östergötland.

Peter Borring funderar nu på vilket sätt som han och förbundet återigen ska lyfta frågan till Trafikverket.

– Vi har påtalat under årens lopp och min känsla är att förr slog man ett par gånger per säsong och nu slår man en gång per säsong. Och då väntar man så sent som möjligt för att klara sig på en avslagning men då hinner ogräset att fröa och det är då det blir ett problem, säger Peter Borring.