Hälsa

Vårdcentraler skrev ut för mycket antibiotika

1:07 min

Vårdcentraler i Jönköpings län som skrivit ut anmärkningsvärt mycket antibiotika har nu tagit fram åtgärdsplaner för att minska utskrivningen. Sju vårdcentraler var värst med att skriva ut för mycket.

Det här sker efter att  smittskyddsläkaren Peter Iveroth kallat till sig företrädare från de sju vårdcentraler som man upptäckte skrev ut betydligt  mer antibiotika än förväntat.

Skrivs ut antibiotika i onödan
Mötet med vårdcentralerna visade, enligt smittskyddsläkaren Peter Iveroth, att det fanns naturliga förklaringar till förskrivningarna. Under vintern härjade en typ av lunginflammation. Men det skrevs också ut antibiotika i onödan.

Patinterna kräver
-  Många gånger är det ju så att patienterna kanske har en förutfattad mening att läkarbesöket ska utmynna i en antibiotikakur, fast vi vet att det kanske bara är 10 procent av alla hostor och snuvor blir bättre av antibiotika, säger Peter Iveroth.

Smittskyddsläkaren kan numera enkelt se om enskilda läkare eller vårdcentraler skriver ut mer av något läkemedel genom att studera statistik från apoteken. Nu hoppas Peter Iveroth att förskrivningarna av antibiotika kommer att minska.

Kallades till samtal
Peter Iveroth hade samtal med berörda. Samtal som ledde till att alla vårdcentralchefer har tagit tag i problemet och ska försöka komma till rätta med det genom olika åtgärder, så att inte antibiotika ska skrivas ut i onödan.