Jönköping

Äldreboenden hotas av nedläggning

Mellan fyra och fem äldreboenden i Jönköpings kommun är nu hotade av nedläggning. Totalt ska antalet platser på äldreboendena minskas från 1740 idag till 1500 om fyra år uppger Jönköpings Posten.

Socialförvaltningen arbetar just nu med förslaget och neddragningarna är tänkt att inledas nästa år och vara klara 2016.

Nils Zadik som är socialdirektör säger till tidningen att Jönköping har en hög andel äldreboende och att man till och med har ett 60-tal tomma platser redan idag.

Alternativet till nedläggningarna är en höjd skatt säger Nils Sadik, som menar att det blir en politisk fråga.