Gnosjö

Gnosjö och Kävsjö pastorat slås ihop

Just nu ligger förslaget ute på remiss hos lantmäteriet. Går det igenom blir Gnosjö och Kävsjö pastorat ett och samma.

Peter Beksell på Växjö stift säger till Nyheterna att det främst är en ekonomisk fråga där Svenska kyrkan vill ha större enheter med en gemensam ledning som har ansvar för administration, löner och personal. Man har även behov att minska antalet fastigheter.

Även i Gislaveds kommun pågår just nu en översyn av pastoraten där det finns två olika förslag. Ett som handlar om två större pastorat eller en sammanslagning av alla till ett stort pastorat.