Trafik

Övergångsställen ger falsk trygghet

1:57 min

Allt fler fotgängare blir påkörda vid övergångställen runt om i länet, visar siffror ifrån Transportstyrelsen. Därför ska polisen nu ska satsa mer på att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

En kvinna får ta ett hastigt steg tillbaks in på trottoaren när en mörk bil i hög fart kör förbi övergångstället utan att stanna eller sakta ner.

Det är trafikpolisen Rolf Högberg som visar en videosekvens ifrån Huskvarna i februari i år. Kvinnan klarade sig oskadd och bilisten fick böta 3000 kronor.

Men det är inte bara i plånboken vårdslöshet och ouppmärksamhet i trafiken kan svida. Förra året blev 15 fotgängare påkörda vid övergångställen i länet. I år är den siffran redan uppe i nio stycken.

Ett av de mest olycksdrabbade övergångställerna i Jönköping finns på Klostergatan. Under en förmiddag kollade vi läget vid övergångstället, och var tionde minut struntade en bilist att stanna.

- Oftast stannar de inte, utan bara kör, säger gångtrafikanten Lovisa Ax, som tycker att det känns otryggt.

Och just trygghetsbiten är ett stort problem vid övergångställen. Många som går tar för givet att bilarna ska stanna, något som ger en falsk trygghet, menar Rolf Högberg:

- Man blir överkörd på övergångsställen, det är där man blir överkörd.

Och rådet han ger till gångtrafikanterna är enkelt:

- Du måste se dig för. Det går inte bara springa rakt ut framför en bil. I kollision med en bil förlorar man både som cyklist och gångtrafikant, det är ju bara så.