Nässjö

10 kronor blev 62 öre

Barnens rätt i samhället, Bris, hade ansökt om ett verksamhetsbidrag på tio kronor per barn hos Nässjö kommun. Riktigt så mycket fick man dock inte.

62 öre per barn i kommunen får Bris i bidrag istället, efter beslut i individ- och familjeomsorgsnämnden, skriver Smålands-tidningen.

Summan är densamma som förra året, och totalt handlar det om 4000 kronor som Bris får, jämfört med de 64 680 kronorna man ansökt om.