Samhälle

Fullt på länets kvinnojourer i sommar

1:56 min

Det är hårt tryck på kvinnojourerna runtom i landet. Även i Jönköpings län har flera kvinnojourer fått neka kvinnor som har sökt hjälp.

Marita Nordell är ordförande i Kvinnojouren Helga i Tranås, där man upplever att fler kvinnor än än vanligt har söker hjälp.
- Hittills i år har vi haft 17 barn och åtta kvinnor boende hos oss. Det är mer än det brukar. Det ökar hela tiden.

Tvingats neka hjälpsökande
I länets sju kvinnojourer har man generellet upplevt ett hårdare tryck än vanligt. Vid kvinnojouren i Värnamo får man in betydligt fler samtal på jourtelefonen. I både Eksjö, Jönköping och Tranås har man fullt i sina boenden och har tvingats neka kvinnor som söker hjälp.

Mer slitningar på sommaren i familjer
Att behovet ökar under sommartid tror Marita Nordell beror på att man under semestertid umgås när inpå varandra.
Att kvinnojourer i regel har mer att göra tror hen beror på att fler kvinnor vågar kontakta Kvinnojouren men också att våldet i sig ständigt ökar.

Försöker hänvisa till andra jourer
När Kvinnojouren har fullt, så hänvisas sökande till någon annan jour. Ibland händer det att det inte ens finns hjälp att få inom länet och att den utsatta kvinnan får åka långväga för att få hjälp, något som tyvärr kanske inte är möjligt för alla utsatta.
- Vi hoppas att det finns någon kvinnojour som kan ta emot, säger Marita Nordell, som är ordförande i Kvinnojouren Helga i Tranås.