Biodling

Förbjudna läkemedel i bikupan - honungen får inte säljas

1:21 min

Ett honungsföretag i länet har förbjudits att sälja sin honung i Sverige. Anledningen är att producenten ertappats med att ge bina i kupan ett otillåtet läkemedel under en längre tid.

Idag är länsveterinärerna på plats för att testa om honungen ha några farliga substanser. 

Bina drabbades av kvalster
Det var i maj som bitillsyningsmän i Skåne upptäckte remsor med ett förbjudet läkemedel på några bikupor. Bikuporna tillhörde ett företag med säte i Jönköpings län. Bina hade drabbats av kvalster och enligt företagets VD så hjälpte inga andra medel. VDn säger till nyheterna att bina skulle dött helt inom ett par år om han inte tagit till preparaten.

Förbjudna läkemedel användes
Det handlar om två preparat som använts, dels Akrinatin  som är helt förbjudet i läkemedel i Sverige så väl som EU, men också Coumaphos som är förbjudet i Sverige, om man inte har en särskild licens från Läkemedelsverket. Något som honungsproducenten inte hade.

Honungen får inte säljas
När det här uppdagades, så beslöt länsstyrelsen, att stoppa all försäljning av företagets honung i Sverige tills prover var tagna.
Idag är länsstyrelsens veterinärer på plats i fabriken i Jönköpings län för provtagning av honungen för att se om den är säker för människor. Finner man inga spår av substanserna, så kommer honungen släppas ut på marknaden igen så småningom.

Lagbrott
Men fortfarande väntar utredning kring de otillåtna medlen. Att använda otillåtna substanser är olagligt. De båda länsstyrelserna, som är inkopplade, överväger nu att lämna över fallet till en åklagare.