Huskvarna

Fotbollssatsning för funktionshindrade går på knäna

1:56 min

Huskvarna FF´s satsning på funktionsnedsatta, Fotboll för alla, har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Bidragen räcker inte ens till planhyran vid träningar. Nu riktas kritik mot kommunen.

– Vi går rejält på knäna ekonomiskt, säger Nicklas Pihlqvist som är tränare i Huskvarna FF:s Fotboll för alla.
Han är kritisk till att verksamheten många gånger lämnas utan statlig finansiering.
- Det jag kan känna är att stat och kommun ställer upp i den utsträckning som man skulle kunna hoppas.

Bidragen räcker inte
I drygt sju år har Nicklas Pihlqvist i Huskvarna FF:s regi ansvarat för Fotboll för alla. Klubbens satsning där alla med någon slags funktionsnedsättning får möjlighet att träna och spela fotboll. Idag är man drygt 45 aktiva i fyra olika grupper. Men bidragen från stat och kommun räcker inte för att täcka utgifterna.
– Jönköpings kommun hjälper oss med resekostnader så att visst får vi stöd, men samtidigt går vi med förlust för varje träning. Det kommunala aktivitetsstödet täcker inte planhyran, så vi betalar in mer pengar till fritid än vad vi får ut.

Går back vid varje träning
Klubben går alltså back vid varje träningstillfälle, något som Mats Berggren, avdelningschef på Förening och utveckling på Jönköping Fritid är medveten om. En utredning som gjordes av kommunen för några år sedan visade just detta.
– Har man verksamhet på kommunens planer och betalar för det så får man bidrag. Men bidraget matchade inte kostnaderna.

Nytt bidragsförslag finns
Men då togs ingen politiskt beslut att öka på bidragen. Nu finns det ett nytt förslag på tjänstemannanivå, som om det går igenom, kommer innebära att föreningar som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar blir högre prioriterade än innan. Men eftersom förslaget innebär satsningar på flera miljoner kronor så är det en politisk fråga säger Mats Berggren på Fritid Jönköping.
– Det bestämmer ju inte fritidsnämnden heller fullt ut, utan det är ett förslag som tas av fullmäktige i framtiden.