Jönköpings län

Miljöarbete inte landstingets starka sida

Miljöarbete är inte landstinget i Jönköpings läns starkaste sida. När tidningen MiljöAktuellt rankar landets 21 landsting och regioner, hamnar Jönköpings läns landsting först på 18:e plats.

Listan bygger dels på en enkät med frågor om politiska beslut, och arbetsmetoder och dels på statistik.

MiljöAktuellt konstaterar att det återstår mycket när det gäller miljöarbetet i landstingen. Inte ens Stockholms läns landsting, som hamnar på första plats är miljömässigt hållbart, enligt tidningen.