jönköping

Var fjärde känner sig otrygg med hemtjänst

I höstas gjordes en undersökning av Jönköpings kommun om hur äldre upplever servicen på äldreboende och av hemtjänsten. Den visar att en av fyra inte känner sig trygga på sitt boende.

I undersökningen svarar 76 procent att de känner sig trygga med hemtjänsten och på äldreboende ligger den siffran på 73 procent. Det innebär att var fjärde inte känner sig trygg med hemtjänst eller sitt äldreboende.

– Undersökningen visar att många har stort förtroende för personalen, känner sig trygga med den hjälp de får och att de bemöts av respekt från personalen, säger Stefan Österström som är utvecklingschef inom socialtjänsten i ett pressmeddelande.

Samtidigt som Livsmedelsverket poängterar hur viktig maten och måltiderna är för äldre personer, så är det bara varannan pensionär i Jönköping som är nöjd med maten de får från kommunen.

Livsmedelsverket menar att maten är viktig för äldre både ur näringssynpunkt men också för livskvaliteten. Men bara 53 procent av de som får mat hem från kommunen är nöjda. Medan bara 29 procent av de på äldreboenden tycker att de har möjlighet att påverka matsedeln.