jönköping

Landstinget sena med fakturabetalning

Nästan var tionde faktura som landstinget betalar är försenad. Det visar en internkontroll som nu redovisas för politikerna. Något som kostar 53 000 kronor om året.

Åtta procent av leverantörsfakturorna under första halvåret 2012 betalades för sent och i hälften av fallen beror det på landstingets egna handläggare och rutiner. Bland annat en krånglig och otydlig rutin för underskrifter av fakturor, men också att handläggarna helt enkelt inte hinner med.

De här förseningarna har kostat landstinget och skattebetalarna 53 000 kronor i förseningsavgifter, visar utredningen. Nu ska ekonomiavdelningen gå igenom rutinerna men också se var bristerna finns.

Om inte landstinget blir bättre på det här kan det komma att kosta ännu mer i framtiden. Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag mot sena betalningar där en förseningsavgift på 450 kronor införs.

Landstinget går inom kort över till elektronisk handel där allt sker digitalt och hoppas då införa bättre rutiner.