jönköping

Extra resurser mot vinterkräksjukan

För att kunna ställa snabbare diagnos på personer med vinterkräksjuka och influensa så har laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov fördubblat antalet analyseringstillfällen.

Med hjälp av extra bemanning och extra öppettider så tittar man nu efter calicivirus och influensavirus två gånger om dagen. Det är både för patienternas och landstingets skull som man gör det.

Att kunna ställa diagnos ett halvdygn snabbare betyder mycket för att hindra smittspridning av de här virussjukdomarna. En snabb diagnos gör också att man bara sätter in extrapersonal till de som verkligen är och inte bara tros vara smittade.