Jönköpings län

Här är ungdomsarbetslösheten lägst

Nästan var femte ung kvinna eller man går arbetslös i Jönköpings län. Det visar siffror från SCB. Men en ungdomsarbetslösheten på 18,8 procent är ändå lägre än rikssnittet.

Nästan var femte ung kvinna eller man går arbetslös i Jönköpings län. Det visar siffror från SCB.

– Det är ren galenskap att vi slarvar bort en hel generation på det här viset, säger Elisabeth Sandberg, som är regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköping.

För att minska arbetslösheten krävs att förutsättningarna för att anställa unga förbättras. Höga ingångslöner, stela turordningsregler och en arbetsförmedling som i dess nuvarande roll inte klarar matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande är saker som måste bli bättre, menar Elisabeth Sandberg.

– Vi får inte glömma bort att det är i företagen jobben skapas för unga. Jönköpings län har, enligt företagen, generellt det bästa företagsklimatet i Sverige, vilket också avspeglas i att länet uppvisade den lägsta ungdomsarbetslösheten under 2012, säger Sandberg.