höglandet

Patient avled efter dålig information

En ung patient som legat på intensiven för läkemedelsförgiftning flyttades över till medicinkliniken utan att läkaren där informerades ordentligt om tillståndet. Patienten fick hjärtstillestånd och avled senare.

En ung patient som legat på intensiven på Höglandssjukhuset tre dagar för läkemedelsförgiftning flyttades över till medicinkliniken utan att läkaren där informerades ordentligt om tillståndet.

Efter några timmar drabbades patienten av hjärtstillestånd, som gav en obotlig hjärnskada. Några dagar senare avslutades behandlingen med anhörigas medgivande och patienten avled.

Socialstyrelsen har granskat vården och konstaterar att Höglandssjukhuset efter det som hänt ändrat rutiner och utfört utbildningar. Därför avslutas nu ärendet.