Mullsjö

Mullsjö får börja om med upphandling

Mullsjö kommun gjorde fel när man upphandlade kommunens försäkringar och nu måste upphandlingen göras om.

Ett norskt försäkringsbolag ansåg sig vara felbehandlade i processen och tog ärendet till domstol.

Nu slår Förvaltningsrätten fast att Mullsjö kommun gjort fel och att upphandlingen inte får avslutas innan man gjort en nu utvärdering.