jönköpings län

Brottsligheten bland ungdomar minskar

Var femte 15-åring har snattat och var fjärde har ägnat sig åt skadegörelse. Trots det så har brottsligheten minskat enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som presenterar sin stora skolundersökning i dag.

Var tredje 15-åring har skolkat och var femte har snattat. Var fjärde har ägnat sig åt skadegörelse. Fyra av tio har druckit sig fulla och var tjugonde har rökt hasch eller marijuana.

– Undersökningen visar att andelen elever som uppger att de begått någon stöldrelaterad handling, som till exempel inbrott, häleri, snatteri och cykelstöld, har minskat från 66 till 45 procent sedan mitten av 1990-talet, säger Jonas Ring, utredare på Brå.

Omkring 6 500 niondeklassare har svarat på enkäten.

Och trots de ganska dystra siffrorna så är de ett steg i rätt riktning: niorna blir allt skötsammare, enligt Jonas Ring, forskare på BRÅ.