sjukvård

Ambulanser skickas i onödan

1:51 min

Trycket på ambulanser har ökat kraftigt, samtidigt får ambulanser köra patienter i onödan. Något som både SOS alarm och sjukvården är överens om.

Antal utryckningar i Jönköpings län har ökat med 40 procent de senaste fem åren. Samtidigt åker många transporter i onödan och för de som är i akut behov av en ambulans riskerar att bli utan.

– Det har säkert varit så i enstaka fall att vi har tagit det säkra före det osäkra, säger Ronald Krantz, produktionsområdeschef vid SOS alarm.

En orsak till det ökade trycket är att folk i större utsträckning ringer till SOS, men även fall där SOS fått hård kritik för att man vägrat skicka ambulans och där personen sedan avlidit.

– Sjuksköterskor skulle användas mer i bedömningen på SOS för att öka precisionen i utlarmningen, säger läkaren Terje Blomstrand, som är ordförande i ambulans och akutmottagningsprogrammet.

Efter sommaren införs ett nytt larmnummer, 1177, dit ska personer som inte behöver akut sjukvård ringa och få råd av sjuksköterskor. Där kan de också informeras var de ska vända sig och hur de ska transporteras.