jönköping

Elevers användade av narkotika ökar

1:34 min

Högstadie- och gymnasieelever dricker mindre alkohol, men däremot ökar användandet av narkotika, det visar Jönköpings kommuns senaste undersökning.

Jönköpings kommun har gjort en undersökning kring alkohol, narkotika, tobak, hälsa och skolnärvaro hos elever i årskurs 7, 8, 9 och åk 2 på gymnasiet. Rapporten visar positiva resultat inom flera områden. Det visar sig att färre elever skolkar och att alkoholkonsumtionen minskar. Däremot ökar användandet av narkotika.

– Det har varit en förändring i attityder i ungdomsgrupper, där man i högre utsträckning har en tillåtande attityd till cannabis, säger Andreas Fransson fältsekreterare på Jönköpings kommun.

Andra anledningar till det ökande användandet av narkotika kan vara att det finns god tillgång till narkotika i Jönköping. Andreas Fransson tror också att attityden från föräldrar kan spela roll.

– Man kan se ett tydligt samband mellan föräldrars inställnig i frågan alkohol, narkotika och tobak och hur ungdomarna använder det sedan, förklarar han.

Reporter: Maria Franzén