höglandet

Höglandssjukhuset lex Maria-anmält

Höglandssjukhuset har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria. En utredning av sjukhuset visar på oklara rutiner och riktlinjer när det gäller nyfödda och deras blodsockernivåer.

Ett barn som föddes på Höglandssjukhuset i Eksjö fick kramper under sitt andra dygn. Orsaken var förmodligen låga blodsockervärden.

Barnet flyttades till Länssjukhuset Ryhov och mår i dag bra, men en utredning av Höglandssjukhuset visar på oklara rutiner och riktlinjer där när det gäller nyfödda och deras blodsockernivåer. Det här ska ha förbättrats nu samtidigt som händelsen anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.