eksjö-gislaved

Föroreningar vid före detta sågverk

Länsstyrelsen har hittat föroreningar på två platser i Eksjö och på en plats i Gislaveds kommun. Enligt länsstyrelsen var halterna så stora att det bör undersökas vidare.

Länstyrelsen har undersökt om det finns föroreningar i marken eller i grundvattnet vid fyra före detta sågverk.

Vid två platser i Eksjö och en plats i Gislaveds kommun har föroreningar hittats. Länstyrelsen anser att halterna var så stora att det bör undersökas vidare.

Undersökningarna har gjorts genom att prover tagits på jord och grundvatten som sedan skickats till laboratorium och analyserats. Föroreningarna har kommit från spill när virke doppats i bekämpningsmedel.