Färre brott på sjukhus

Antalet polisanmälda brott har minskat med 16 procent mellan åren 2003 och 2004 på Länssjukhuset Ryhov, från 103 brott till 86.

Bland annat har stölder från patienter och besökare minskat. En förklaring är att det nu finns bra rutiner på avdelningarna för att informera patienterna. En annan förklaring kan vara att bevakningspersonalen numera går en runda då och då på avdelningarna i förebyggande syfte.

Av andra brott har inbrott i bilar minskat med hälften jämfört med föregående år, från 31 till 16.

Några brott har dock ökat, det gäller skadegörelse, anlagda bränder och bombhot.