Nässjöbor går till regeringen

Ett 20-tal Nässjöbor går nu vidare till regeringen och miljödepartementet för att försöka stoppa att det blir villatomter på ett grönområde i Hultet i östra Nässjö.

Det är en del av grönområdet som ska förvandlas till två villatomter enligt en ny detaljplan.

Nässjöborna har tidigare försökt stoppa den här affären i Länsstyrelsen men inte fått gehör.

Ett av deras argument mot planerna är att det föreligger jäv när beslutet togs, eftersom Nässjös miljö- och byggchef själv står på andra plats i tomtkön.