Större arbetsbelastning för distriktssköterskor

Många distriktssköterskor i länet har fått en hårdare arbetsbelastning. Idag blir det allt vanligare att sjuka får vård i hemmet och den vården samordnas ofta av distriktssköterskan på orten.

I distriktssköterskans arbete ingår den vanliga mottagningstiden på vårdcentralen, med utskrivning av recept, omläggningar av sår och injektioner.  Men många av dom sköterskor som nyheterna talat med runt om i länet beskriver att en allt större del av arbetstiden läggs idag på hembesök.

En del i det är den palliativa vården, vård i livets slutskede, där är det distriktssköterskan som får samordna. Det handlar om en ganska avacerad teknik som ska skötas i hemmet. Christina Andersson, distriktssköterska, tycker inte att dom fått mer resurser för alla nya arbetsuppgifter, och hon säger att det ibland känns stressigt. Även Joakim Edvinsson på Vårdförbundet känner igen distriktssköterskornas situation.