Animationsutbildning i ministerfråga

Folkpartiets riksdagsledamot Tobias Krantz från Bankeryd är orolig för framtiden när det gäller animationsutbildningen i Eksjö.

I en skriftlig fråga i riksdagen till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky undrar Krantz vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att säkra en trygg och långsiktig finansiering av animationsutbildningen i Eksjö.

Eftersom finansieringsfrågan inte är löst kommer utbildningen att läggas i malpåse nästa läsår.

Utbildningen i Eksjö sorterar under Konstfack.