Varning för svaga isar i länet

Isarna på många sjöar i länet är som mest förrädiska just nu.

Isarna är mycket svaga och de är som mest förrädiska nu, säger Räddningstjänsten och Livräddningssällskapet i Jönköpings län och varnar allmänheten för att ge sig ut på isarna.

Trots att isen kan ha legat ett par veckor på sjöarna runt om i länet så är det förenat med livsfara att ge sig ut på sjön utan att vara säker på hur tjock isen är, säger Leif Häggström, ordförande i Svenska Livräddningssällskapet i Jönköpings län.