Nässjö hade stark tillväxt - Värnamo svag

Nässjö var ett av de områden som hade bäst tillväxt 2003.

Det visar den rapport som Nutek (verket för näringslivsutveckling) presenterade nyligen.

Värnamo, som normalt sett är en stark region i de här sammanhangen, hade en svag utveckling.

I rapporten konstaterar Nutek också att storstäderna och högskoleorterna drar ifrån övriga landet.