Rekordorder till Värnamoföretag ger nya jobb

Företaget MSA Sordin AB i Värnamo har tillsammans med sitt amerikanska moderbolag säkrat en order värd 145 miljoner kronor.

Ordern omfattar hörselskydd och kommunikationsutrustning till den amerikanska regeringen. En tredjedel av tillverkningen kommer att äga rum i fabriken i Värnamo.

Det här ger runt fem nya jobb i fabriken, på sikt kanske mer, säger Sordins vd Joakim Birgersson till Nyheterna.

Ordern är den största i företagets historia.

Problemet nu är att hitta elektronikutbildade, något det råder brist på i dag, enligt Joakim Birgersson. Förmodligen får man rekrytera personal som sedan får läras upp internt.