Mer stöd till pressade sköterskor

I Jönköping har resurser satts in för att ge mer stöd till distriktssköterskorna i deras arbete.

Som vi berättat tidigare här i Nyheterna får många av länets distriktssköterskorna en allt större arbetsbelastning. Förutom behandling av patienter på vårdcentralen, blir det idag allt vanligare att distriktssköterskan också vårdar sjuka i deras hem.

Men i Jönköping har man nu satt in resurser för att underlätta distriktssköterskornas arbete. Bland annat har en speciell arbetsgrupp satts ihop på Länssjukhuset Ryhov. Det berättar Kerstin Karlström, chef för primärvården.

En stor del av arbetstiden ägnas åt att sköta patienter i deras hem. Och för att stötta sköterskorna i detta ofta mycket svåra arbete finns sedan årsskiftet Magdalena Fritzon, som är sjuksköterska med stor erfarenhet av intensivsjukvård, för att stötta distriktssköterskorna.