Relativt lugnt sjukläge när det gäller vinterkräksjuka och influensa

Läget när det gäller vinterkräksjukan i länet är förhållandevis lugnt.

Smittskyddsläkare Per-Erik Åbom säger till nyheterna att den dyker upp då och då på länets tre sjukhus, men att den inte ställt till med några stora problem hittills den här säsongen.
Enstaka avdelningar har stoppat intaget av patienter några dagar, men det är långt från den epidemi som rådde för några år sedan.
Också när det gäller influensan är läget lugnt. Det talas om enstaka fall i landet. Men Per-Erik Åbom säger att den kan dyka upp ända in i april, så än är faran inte över för i år.