Lyckat rehabiliteringsprojekt fortsätter

Socialtjänsten i Jönköping och psykiatrin på Länssjukhuset Ryhov fortsätter samarbetet med rehabilitering av yngre personer med psykiska handikapp.

Sedan 2001 har 39 personer bott, mellan en vecka och drygt ett år, på ett speciellt boende på Ryhov. Under tiden har de behållit sin sysselsättning och sina kontakter inom psykiatrin, men också fått stöd av personal på boendet.

Efter att patienterna har lämnat boendet har deras vårddagar på sjukhus minskat med tre fjärdedelar och därför har kommunen nu beslutat att skjuta till pengar för att projektet ska bli permanent. En förutsättning är att också Landstinget bidrar med pengar - 1,6 miljoner kronor.