Pengar till landstingets förtroendemän

Alla förtroendemannaorgan i landstinget, som till exempel fullmäktige, partigrupper och styrelser får under året sammanlagt nästan 25 miljoner kronor -enligt den budget som landstingsfullmäktige föreslår. Mest pengar går till landstingsstyrelsen och delgationer - som beräknas kosta mer än åtta miljoner i år.