Jönköpings Energi gräver i naturskyddat område

Jönköpings energi får gräva ned en varmvattenledning från det nya kraftvärmeverket rakt igenom ett mycket naturkänsligt område. Det har länsstyrelsen beslutat.

Området runt Hellstorpsdammen söder om stan är naturskyddat och dessutom är marken runt åarna i området strandskyddat. Ravinerna som finns där är av riksintresse och därför har naturskyddsföreningen försökt stoppa arbetena och överklagat ärendet till länsstyrelsen.

Men länsstyrelsen kör nu över naturskyddsvännerna med motivet att det allmäna intresset att ledningen byggs är större än dom eventuella naturvärden som berörs. Ledningen ska förse bostäder i Jönköping med fjärrvärme.