Minskat strandskydd vid Noen och Valen

Byggnadsnämnden i Tranås tycker attt kommunen ska minska på sitt strandskydd vid sjöarna Noen och Valen.

Byggnadsnämnden anser inte att områdena kring sjöarna är av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Nämnden vill ha ett enhetligt strandskydd på hundra meter från strandlinjen i hela tranås kommun.