Nya yrkestitlar i äldreomsorgen

Nya titlar kan vara ett sätt att höja statusen för personalen. Det tycker vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, som idag var i Nässjö.

Regeringen satsar under fem år över en miljard kronor på kompetensutveckling för anställda ute i kommunerna och Ylva Johansson vill gärna se att det leder fram till nya yrkesgrupper inom omsorgen. Hon är just nu ute på turné för att berätta för landets kommunpolitiker om hur det går till att få del av pengarna.

Detta kallas för kompentesstegen och på sikt vill Ylva Johansson att personalen genom att vidarutbilda sig får papper på sin kunskap.