Missbrukare får inte den vård dom behöver

Det finns runt 1000 tunga missbrukare i länet varav 360 i Jönköpings kommun. Det visar en färsk kartläggning. Men missbrukarna får inte den hjälp dom behöver, visar samma utredning.

Bland annat saknar Jönköping ett behandlingshem.

Det finns runt 1000 tunga missbrukare i länet och nu har Jönköpings kommun för första gången gjort en detaljerad kartläggning över antalet tunga missbrukare och det visar att det finns 363 personer med så stort missbruk att de behöver hjälp. Var tredje av dom har dagligt missbruk och den gruppen tycks bli fler. Missbrukare som injicerar droger är också vanligare. Tre av missbrukarna var elever på gymnasieskolor.

Om antalet missbrukare ökar vet man inte riktigt eftersom det här är den första kartläggning i sitt slag, men eftersom drogerna blir allt billigare och lättare att komma åt så tyder mycket på att fler hamnar i missbruk. Karläggningen visar att många är tunga missbrukare och var tredje har stora psykiska problem. Det här ställer stora krav på rätt behandling och utredning, något man inte är tillräckligt bra på idag, tycker Birgitta Letell på socialförvaltnngen som gjort kartläggningen.