Bara vårdjour på ett ställe i Jönköpings kommun

Vårdcentralerna i Jönköping kommer i framtiden bara att ha jour på ett ställe.

Idag har både Råslätts och Norrahammars vårdcentraler jour för invånare som behöver vård på kvällar och helger, men efter den andra maj så blir det bara Hälsans Vårdcentrum som har jourverksamhet.

Att landstinget lägger ner jourverksamheten i Råslätt och Norrahammar beror framför allt på att få patienter har sökt vård. Dessutom sparar man runt en miljon på att bara ha en läkare som bakjour istället för två som man har idag. Det skriver landstinget i ett pressmeddelande.