Oväntat bra ekonomi

Det blev ett oväntat bra ekonomiskt år för Jönköpings kommun förra året.

Det preliminära bokslutet visar ett resultat på 77 miljoner före reavinster från fastighetsförsäljning. Inklusive imkomsterna från försäljningen är resultatet drygt 120 miljoner.

Det är betydligt bättre än tidigare prognoser som visade på ett resultat runt 40 miljoner, exklusive försäljningar.

Orsaken till det bättre resultatet är främst att invånarna betalade in mer i skatt än väntat men också att förvaltningarna lyckats spara in på kostnaderna.